Mål T-261/02: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 30 augusti 2002 av Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft