Ledig tjänst som direktör för Europeiska byrån för återuppbyggnad