Mål T-189/19: Talan väckt den 3 april 2019 — Haikal mot rådet