SKRIFTLIG FRÅGA E-0384/00 från María Rodríguez Ramos (PSE) till kommissionen. Miljöaspekter på omgivningen i naturparken Moncayo.