Mål C-116/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie van België den 17 mars 2008 – C. Meerts mot Proost NV