Zadeva C-116/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 17. marca 2008 – C. Meerts proti société anonyme Proost