Zaak C-116/08: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie van België op 17 maart 2008 — C. Meerts tegen Proost NV