SKRIFTLIG FRÅGA P-1761/01 från Niall Andrews (UEN) till kommissionen. Ratificeringen av Cotonou-partnerskapsavtalet.