Meddelande till registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/184/Gusp och rådets förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma 2021/C 139 I/02