SKRIFTLIG FRÅGA E-1020/01 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. Export av varor och tjänster.