Meddelande om ikraftträdandet av anslutningsfördraget