Kommissionens förordning (EG) nr 2815/2000 av den 21 december 2000 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget