SKRIFTLIG FRÅGA E-1426/02 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Användningen av euron.