Neri TITJUR Domstolens dom (femte avdelningen) den 13 november 2003. # Valentina Neri mot European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd). # Begäran om förhandsavgörande: Giudice di pace di Genova - Italien. # Etableringsfrihet - Erkännande av examensbevis - Examensbevis som utfärdats av ett universitet som är etablerat i en medlemsstat - Undervisning som leder fram till examensbeviset har givits i en annan medlemsstat och vid en annan läroanstalt. # Mål C-153/02.