Kommissionens förordning (EG) nr 1203/2002 av den 4 juli 2002 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn