SKRIFTLIG FRÅGA P-3509/03 från Helmuth Markov (GUE/NGL) till kommissionen. Interreg III A: Framtida finansiering av Euroregionernas kontor.