Kommissionens forordning (EF) nr. 1804/2001 af 13. september 2001 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation