/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-3755/00 från Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) till kommissionen. Fysisk planering inom EU: Interreg II C.