Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma) (EØS-relevant tekst) 2020/C 204/04