SKRIFTLIG FRÅGA E-2352/00 från Mauro Nobilia (UEN) till kommissionen. Medel från Europeiska utvecklingsfonden till ön St. Maarten.