SKRIFTLIG FRÅGA E-0779/00 från Nicholas Clegg (ELDR) till kommissionen. Gemensam handelspolitik och regeringskonferensen.