Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2545 - Degussa/Ausimont) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)