Rådets förordning (EG) nr 1471/2001 av den 16 juli 2001 om avslutande av interimsöversynen och ändring av den slutgiltiga antidumpningstull på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i bland annat Thailand som infördes genom förordning (EG) nr 423/97, i den mån den exporterande producenten berörs