Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av beslut nr 1445/2000/EG om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken under perioden 1999-2003