Rådets förordning (EG) nr 2580/2000 av den 20 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 3448/93 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter