/* */

Europaparlamentets resolution om sammankallandet av regeringskonferensen (14094/1999 - C5-0341/1999 - 1999/0825(CNS))