Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 25 april 2002 i mål C-96/01 P: The Galileo Company, Galileo International LLC mot Europeiska unionens råd (Flygtransport – Uppförandekod för datoriserade bokningssystem – Inköp av uppgifter av grupper av flygbolag – Talan om ogiltigförklaring – Avvisning – Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan upptas till prövning och att det i övriga delar är ogrundat)