SKRIFTLIG FRÅGA P-1530/03 från Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) till kommissionen. Italienska statens och regionen Kampaniens stöd till företaget Agrifuturos programavtal.