2004/47/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens reservtillgångar och avsättningar samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2003/21)