SKRIFTLIG FRÅGA E-0128/01 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. Den ekonomiska statistikens punktlighet.