Kommissionens beslut av den 23/04/2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.2755 - SAUBERMACHER / LAFARGE PERLMOOSER / JV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den tyska texten är giltig)