Europeiska regionala utvecklingsfonden - Förteckning över projekt på över 50 miljoner euro, enligt gemenskapens miljölagstiftning - 1999 (Projekt som lagts fram för Europaparlamentet i samband med miljöanpassningen av budgeten i enlighet med budgetanmärkningen)