SKRIFTLIG FRÅGA E-1634/01 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Genomförandet av gemenskapsinitiativen under perioden 1994–1999.