Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2000 av den 14 juni 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2714/1999 om övergångsbestämmelser för administrationen och kontrollen av direkta betalningar för jordbruksgrödor och nötkött