Mål C-6/00: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Verwaltungsgerichtshof av den 16 december 1999 i målet mellan A.S.A. Abfall Service AG och Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie [förbundsministern med ansvar för miljö-, ungdoms- och familjepolitik]