Kommissionens förordning (EG) nr 67/2001 av den 12 januari 2001 om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention för det 259:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt förordning (EEG) nr 1627/89