SKRIFTLIG FRÅGA E-2465/02 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. Handel.