SKRIFTLIG FRÅGA P-3332/03 från Herbert Bösch (PSE) till kommissionen. Exportbidrag för levande nötkreatur.