Kommissionens förordning (EG) nr 1866/95 av den 26 juli 1995 om föreskrifter för tillämpningen inom ägg och fjäderfäköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å andra sidan