Kommissionens beslut av den 03/12/2003 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.3276 - ANGLO AMERICAN / KUMBA RESOURCES) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)