Kommissionens förordning (EG) nr 834/2000 av den 26 april 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick