Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko