Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2032 - SCA Packaging/Metsä Corrugated) (Text av betydelse för EES)