SKRIFTLIG FRÅGA E-2224/00 från Béatrice Patrie (PSE) till kommissionen. Erkännande av denturologin som yrke.