Kommissionens förordning (EG) nr 1002/2001 av den 23 maj 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn