Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2966 - ENBW/Laufenburg) (Text av betydelse för EES)