Kommissionens förordning (EG) nr 1555/2001 av den 30 juli 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag