SKRIFTLIG FRÅGA E-2881/03 från Jan Dhaene (PSE) till kommissionen. Cykelstölder.