SKRIFTLIG FRÅGA E-0534/02 från Pernille Frahm (GUE/NGL) till kommissionen. Bromerade flamskyddsmedel i leksaker.