Fördrag om upprättande av en konstitution för Europa - SLUTAKT - A.Förklaringar om bestämmelser i konstitutionen - 15.Förklaring till artiklarna III-160 och III-322